Πού θα μας Βρείτε

 

find us on facebook

 

   ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

  Ομορφοκκλησιάς 6β

   Ν. Ιωνία Αττικής

          6977 450 846

 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Περιεχόμενα σελίδας:

 • Κατασκευή αεραγωγών μεταφοράς θερμών αερίων και υγρών
 • Κατασκευή και εξοπλισμός δεξαμενών
 • Ηλεκτρουδραυλικές ράμπες
 • Αναδευτήρες δεξαμενών
 • Μεταφορικές ταινίες,
 • Μεταλλικά πατάρια
 • Γερανογέφυρες.
 • Γεφυροπλάστιγγες.
 • Θερμομόνωση δεξαμενών.

 

Κατασκευή αεραγωγών μεταφοράς θερμών αερίων.

Κατασκευάζουμε δεξαμενές για όλα τα υγρά, (νερό, χημικά υγρά, κρασιά, λάδια, κ.λ.π.).

   


Κατασκευάζουμε μεταλλικούς αεραγωγούς θερμών αερίων, ( με απλά μέταλλα ή inox), σε μεγάλες διαμέτρους, με περίπλοκους συνδυασμούς διασταυρωμένων διατομών.

Κατασκευή δεξαμενών, εξοπλισμός δεξαμενών.

    

Οι δεξαμενές συνήθως απαιτούν εκτός από την αποθήκευση υγρών, τη συμμετοχή και συνεργασία σε διαδικασίες παραγωγής.

Αυτό απαιτεί την εγκατάσταση αυτοματισμών όπως:

 • Ζύγισμα της δεξαμενής, (με δυναμοκυψέλες), για έλεγχο προστηθέμενων υλικών.
 • Την τοποθέτηση αισθητηρίων ελέγχου στάθμης.
 • Την εγκατάσταση αγωγών και αντλιών για μεταγγίσεις.
 • Ηλεκτρονικού αυτοματισμού με PLC, καθώς και πολλών άλλων ειδικών εξοπλισμών για αυτοματισμό παραγωγικής διαδικασίας.

 Ηλεκτρουδραυλικές ράμπες

Εγκατάσταση ηλεκτρουδραυλικής ράμπας, σε τσιμεντένια πλατφόρμα.

    &nbsp

Οι ηλεκτρουδραυλικές ράμπες, μπορούν να εγκατασταθούν σε υπάρχουσα τσιμεντένια ράμπα, ή σε ανεξάρτητη μεταλλική κατασκευή.
Μπορεί να υποστηριχτεί με φυσσούνες και ταχυθύρες.

Αναδευτήρες δεξαμενών.


       

Η ανάμιξη υγρών με υγρά ή υγρών με σκόνες κ.λ.π. είναι μία συνήθης διαδικασία σε πολλές παραγωγικές διαδικασίες.

Όμως η ποιότητα του τελικού προϊόντος διαφοροποιείται, σε σχέση με το χρόνο ανάδευσης, τη θερμοκρασία ανάδευσης, την επιλογή του κατάλληλου σχήματος και όγκου της δεξαμενής , του κατάλληλου αναδευτήρα, την θέρμανση με εξωτερικό ή εσωτερικό προθερμαντήρα ζεστού νερού, και ενδεχομένως την αυτόματη ζύγιση (Loss in weigh), για πλήρη αυτοματοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας.

Γνωρίζουμε όλες τις δυσκολίες και μπορούμε να προτείνουμε τις σωστές λύσεις

 

Μεταφορικές ταινίες.

Μεταφορικές ταινίες, για όλες τις χρήσεις:

Μεταφορικές ταινίες όπως:

 • Αυτόματη παλετοποίηση (με PLCs)
 • Μεταφορά χαρτοκιβωτίων για παλετοποίηση.
 • Μεταφορά φιαλών απορρυπαντικών.
 • Μεταφορά συσκευασμένων τροφίμων.
 • Συσκευασμένων σκονών, (απορρυπαντικών, τσιμέντου κ.λ.π.).
 • Οσπρίων, (ρύζι, σιτάρι, καλαμπόκι), κ.λ.π.

 

Μεταλλικά πατάρια.

  


Τα μεταλλικά πατάρια είναι απαραίτητα για να υποστηρίξουν διάφορες παραγωγές και πολλές άλλες ανάγκες, όπως :

 1. Εξοικονόμηση χώρου.
 2. Υπερύψωση μικρών δεξαμενών, για εύκολο άδειασμα τους.
 3. Εγκατάσταση δεξαμενών, (με στατικά η δυναμικά φορτία, λόγω ανάδευσης).
 4. Ανύψωση και περιστροφή βαρελιών, δεξαμενών του τόνου κ.λ.π.
 5. Μεταλλική βάση για μηχανήματα.
 6. Πατάρια εργασίες για υπερυψωμένα μηχανήματα.

Γερανογέφυρες.

Γερανογέφυρες σταθερές, κινητές, με μεγάλα ανοίγματα και φορτία.

 

Γεφυροπλάστιγγες.

Γεφυροπλάστιγγες μέχρι 18 m, βάρους μέχρι 80 ton, υπέργειες – υπόγειες.
Προσφέρουμε μεγάλη ποικιλία και είδη γεφυροπλαστιγγών, μηχανικών και ηλεκτρονικών με θεμελίωση ή επιφανείας.
Οι διαστάσεις της πλατφόρμας, ξεκινούν από 8 έως 18 m, μήκους, και πλάτους 3 m, με ζυγιστική ικανότητα από 50 μέχρι 80 τόνους και μικρότερη υποδιαίρεση βάρους, από 10 έως 20 κιλά.
Όμως μπορούμε να προσαρμοστούμε στις απαιτήσεις σας.
Ανάλογα με τον τύπο και το μέγεθος της γεφυροπλάστιγγας, μπορούμε να υποστηρίξουμε μηχανικό η ηλεκτρονικό ζυγιστήριο, το οποίο μπορεί να συνδέεται με Ηλεκτρονικό Υπολογιστή, barcode, εκτυπωτή για την επεξεργασία και διαχείριση των στοιχείων ζυγίσεως που εισάγονται κατά τη διαδικασία της ζύγισης.

 

Θερμομόνωση δεξαμενών.


Μονώσεις με πετροβάμβακα πάχους από 3 cm έως15 cm. με επιπλέον προστασία από λαμαρίνα αλουμινίου, ή inox 304.
(Ο πετροβάμβακας αποτελείται από ίνες ορυκτών (βασάλτης βωξίτης, ασβεστόλιθος, κ.λ.π.) και αντέχει σε θερμοκρασίες, μέχρι τους 1520 C0 ).
 
 

     

 

 

Γιώργος Σταυρόπουλος

Μηχανολόγος Μηχανικός