Πού θα μας Βρείτε

 

find us on facebook

 

   ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

  Ομορφοκκλησιάς 6β

   Ν. Ιωνία Αττικής

          6977 450 846

 

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

Κτιριακή συντήρηση.

Η κτιριακή συντήρηση είναι μια εξαιρετικά δύσκολη και εξειδικευμένη επέμβαση, που απαιτεί ειδικές γνώσεις.
Μία εσφαλμένη επέμβαση, δυσκολεύει έως καταργεί τη σωστή αποκατάσταση, με καταστροφικές και απρόβλεπτες οικονομικές συνέπειες.
Εμπιστευτείτε μας, για να σας προτείνουμε την σωστή επέμβαση για να αποκαταστήσουμε το πρόβλημά σας, γρήγορα και οικονομικά. 

Ενίσχυση κολονών και δοκών με Gunite, (Γκανάιτ).

                       


Συχνό πρόβλημα στους τσιμεντένιους στύλους (κολόνες), είναι η μερικά αποσάθρωση της μάζας τους, κυρίως στα κατώτερα στρώματα.
Αυτό οφείλεται:

 • Σε προβλήματα υγρασίας.
 • Σε μηχανικές επιδράσεις, όπως κτυπήματα από κλάρκ, ή άλλων μηχανικών μέσων.
 • Ρηγμάτωση σε δοκούς και υποστυλώματα από σεισμό

Η αποκατάσταση ποικίλη από το μέγεθος της φθοράς, και πολύ περισσότερο εάν έχει αποκαλυφτεί ο μεταλλικός οπλισμός.
Η απλή αποκατάσταση γίνεται με αποκατάσταση του οπλισμού και επίστρωση ειδικών ρητινών.
Στις επισκευές θα χρησιμοποιηθούν σύνθετα υλικά από ίνες υάλου υψηλής αντοχής, ανώτερης και από αυτή του σιδήρου, όπου εμποτίζονται από ρητίνες και τοποθετούνται σε επιφάνειας, αφού προηγηθεί η καθαίρεση του σοβά.
Η μερική αποδιοργάνωση σε τμήματα του οπλισμού, ή ακόμα περισσότερο η πλήρης αποδιοργάνωση αυτού, απαιτεί δυναμική παρέμβαση με ενίσχυση επιπλέον οπλισμού, και επίχρισμα τσιμεντοκονίας γκανάιτ.
Το γκανάιτ χρησιμοποιείται για την ενίσχυση ή επισκευή δομικών στοιχείων από μπετόν ή τούβλα. Μπορεί να εφαρμοστεί σε επιφάνειες οποιασδήποτε κλίσης, ακόμα και σε οροφές, (όμως απαιτεί ειδικό εξοπλισμό και εκπαιδευμένα συνεργεία).


Επισκευή συντήρηση δαπέδων

          


Για πολλούς λόγους στα δάπεδα, απαιτείται επισκευή – συντήρηση.

Μερικές αιτίες είναι οι παρακάτω:

 • Δεν έχουν κατασκευαστεί για τις σημερινές ανάγκες.
 • Έχουν υποστεί πολλές φθορές, από κακή χρήση.
 • Έχουν υποστεί χημικές διαβρώσεις από διάφορα υγρά, (χημικά υγρά, υγρασία).
 • Αλλάζουν χρήση για συνθήκες υγιεινής λειτουργίας για φάρμακα ή τρόφιμα.

Και για πολλούς άλλους λόγους

Μία συνήθης και πρώτη επιδιόρθωση, είναι η μερική ή ολική επίστρωση με εποξειδικές ρητίνες, σε συνδυασμό με αδρανή υλικά και οργανικές ύλες, πάχους από 2 mm έως 6 mm, με εξαιρετική αντοχή σε:

 • Καταπονήσεις από την κυκλοφορία περονοφόρων, (κλάρκ).
 • Την αποθήκευση ξύλινων παλετών, (μεγάλη αντοχή ακόμα και στις φθορές που προκαλούνται από τις πρόκες).
 • Εξασφαλίζουν τις απαιτήσεις των προδιαγραφών για δάπεδα στις βιομηχανίες τροφίμων και φαρμάκων, (ΕΟΦ)

Ένα πολύ επιβαρυμένο δάπεδο, απαιτεί περισσότερο δραστική επέμβαση, με την κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου για οριστική λύση.

   

Θερμομονώσεις ταρατσών

      

Μονώσεις με ελαφρομπετόν , πλάκες πετροβάμβακα, και τελική επίστρωση με μωσαϊκό ή βιομηχανικό δάπεδο.

Το αφρομπετον είναι ελαφρύ τσιμεντοκονίαμα (300 -400kg/m3) που αποτελείται από τσιμέντο αδρανή υλικά (με μικρό ειδικό βάρος) και διογκωτικό τσιμέντου.

 

Κλίβανοι καύσεως

Οι κλίβανοι καύσεως, έχουν μεγάλες καταπονήσεις, κυρίως από τα θερμικά σοκ, (έντονη αλλαγή θερμοκρασιακής κατάστασης).

 

          

Η αποκατάσταση χωρίζεται σε δύο σκέλη:

Επισκευή συντήρηση πυρότουβλων

Αντικατάσταση η επιδιόρθωση με πυρίμαχα κονιάματα.
Τα υλικά αυτά χρησιμοποιούνται για το κτίσιμο η την επιδιόρθωση - συντήρηση φθορών σε κλιβάνους καύσεως, καθώς δε και στο κτίσιμο καινούργιων κλιβάνων.

Επισκευή ηλεκτρικών οργάνων.
Οι κλίβανοι καύσεως, απαιτούν ηλεκτρολογική και μηχανολογική υποστήριξη.
Συχνά τα εξαρτήματα αυτά όπως τα θερμόμετρα υψηλών θερμοκρασιών, μανόμετρα ελέγχου πιέσεως, είναι ευάλωτα στις αυξομειώσεις των θερμοκρασιών και των πιέσεων.
Ο έλεγχος και αντικατάστασή τους επιβάλλεται για την σωστή λειτουργία της εγκατάστασης.
Συχνά, υπάρχουν εγκαταστάσεις με παλαιά τεχνολογία, με στοιχειώδη εξοπλισμό, όπου δεν εξασφαλίζεται η καλή λειτουργία της εγκατάστασης.
Η δική μας συμβολή είναι στο να εντοπίσουμε τα προβλήματα και να προτείνουμε νέο αξιόπιστο αυτοματισμό.

 

 Επισκευή διαρροής από το δώμα

Η διαρροές από το δώμα (οροφή), είναι περίπλοκο ζήτημα, και απαιτεί προκαταβολική έρευνα, για αποτελεσματική επέμβαση. Τα συνήθη προβλήματα είναι τα παρακάτω:

 • Ρωγμές κατά μήκος της πλάκας. Αντιμετωπίζονται με ρητινοενέσεις.
 • Απροσδιόριστη μικρή διαρροή, αντιμετωπίζεται με λεπτή επίστρωση υλικών πουουρεθανικής σύνθεσης.
 • Σαθρό δώμα, αντιμετωπίζεται με ενίσχυση οπλισμένου σκυροδέματος.
 • Πολλές άλλες εφαρμογές που σας απασχολούν, εμείς μπορούμε να δώσουμε την λύση.


Οι εποξειδικές ρητίνες, ή τα εποξειδικά κονιάματα και τα ρητινοσκυροδέματα, χρησιμοποιούνται ως υλικά πλήρωσης ρωγμών σε μπετά και τοιχοποιίες, που έχουν πάχος από 0, 1 έως 3 χιλιοστά, αλλά και στη συμπλήρωση κομματιών μπετόν που έχουν αποκοπεί.
Στα υλικά αυτά το τσιμέντο έχει υποκατασταθεί από ρητίνη.

Πολλά μεταλλικά πατάρια έχουν κατασκευαστεί για στατικά φορτία, τα οποία στη συνέχεια έχουν αυξηθεί για διάφορους λόγους, είτε έχουν αναπτυχτεί δυναμικά φορτία από αλλαγή χρήσης.

Εάν αισθάνεστε ανασφάλεια, ζητήστε την συμβουλή μας, να σας αποκαταστήσουμε το οποιοδήποτε πρόβλημα.

Εμείς αναλαμβάνουμε την ευθύνη της μελέτης και αποκατάστασης του οποιουδήποτε προβλήματος που σας απασχολεί.

 

Αποκατάσταση  Ζημειών Απο Σεισμούς.
    Οι Σεισμοί προκαλούν σημαντικές καταπονήσεις στα κτήρια και εάν δεν αποκατασταθούν άμεσα, υπάρχει κίνδυνος περεταίρω επιδείνωσης της ζημιάς.

Η αποκατάσταση είναι μιά πολύ εξειδικευμένη εργασία και απαιτεί μεγάλη εμπειρία και επίβλεψη απο Μηχανικούς, εμπειρία που εχει η εταιρεία μας.

     Εμείς προτείνουμε Μεταλλική Ενίσχυση των Στατικών Φορέων του κτηρίου γιατί είναι ασφαλέστεροι, οικονομικότεροι και άμεσης παραλαβής του πλήρους φορτίου  σε αντίθεση με τις τσιμεντένιες επεμβάσεις που απαιτούν πολύ χρόνο παραλαβής πλήρους φορτίου.


               

Αποκατάσταση  Ρηγμάτωσης σε οπλισμένη δοκό.