Πού θα μας Βρείτε

 

find us on facebook

 

   ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

  Ομορφοκκλησιάς 6β

   Ν. Ιωνία Αττικής

          6977 450 846

 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ

 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ – ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - LOGISTICS

 

 


Μεταλλική Αποθήκη Τροφίμων - Logistic ,  Στην Αττική.
     Στεγασμένος χώρος 10.000 m2, σε οικοπεδική έκταση 22.350  m2
Μελέτη Εφαρμογής, Επίβλεψη Κατασκευής το 2010 - 2011.
 

      Η καλλίτερη αποθήκη στην Ελλαδα, με άριστη αρχιτεκτονική (κάτοψη σε σχήμα Ζ) ώστε να
έχουν εγκατασταθεί 26 Ηλεκτροϋδραυλικές ράμπες, οι οποίες μπορούν να εξυπηρετούν 156
φορτηγά αυτοκίνητα ταυτόχρονα σε μιά ώρα.
Οι ράμπες είναι εσωτερικές με εξωτερική προστασία με  φυσούνες , ώστε να αποφεύγεται η
μεταφορά σκόνης και λάσπης στο εσωτερικό.
 
      Οι αυστηρές προδιαγραφές Αποθήκης Τροφίμων δεν επιτρέπουν την είσοδο εντόμων και
τρωκτικών. Στο εσωτερικό είναι ευχερής η καθαριότητα των χώρων, ενώ το ειδικής
προδοαγραφής Βιομηχανικό Δάπεδο, δε ρηγματώνεται ούτε αποφλοιούται για να
δημιουργεί ενοχλητική σκόνη στο εσωτερικό.
 
     Τα γραφεία είναι στο εσωτερικό της αποθήκης με πανοραμικό έλεγχο του χώρου Picking - Area
που καταλαμβάνουν έκταση 2.100 m2 για γρήγορη και ασφαλή φορτοεφόρτωση
των αυτοκινήτων.
 
   Το εσωτερικό έχει χωριστείσε τρείς χώρους, οι οποίοι χώροι μπορούν να λειτουργήσουν
και ανεξάρτητα μεταξύ τους, τόσο κτηριακά όσο και ενεργειακά.
 
   Δε λείπουν οικολογικές καινοτομίες όπως η διαχείριση όμβριων για δευτερεύουσες
χρήσεις (πυρόσβεση - πότισμα κλπ.) και άπλετος φυσικός φωτισμός με τα διαφώτιστα.
Ο φωτισμός είναι τηλεχειριζόμενος με ποσοστιαία ρύθμιση. 'Ολα τα πάνελ είναι πάχους 6 cm για
εξοικονόμηση θερμικής ενέργειας κατά 30 %.
 
   Δυνατότητα παρακαρίσματος 50 φορτηγών αυτοκινήτων με ρευματοδότηση όσων έχουν ανάγκη
συντήρησης τροφίωμων, τα Σαββατοκύριακα και 80 ΙΧ.
 
  
Μεταλλική Αποθήκη Logistic,   Στην Σόφια της Βουλγαρίας.
    Στεγασμένος Χώρος 4.500  m2, σε οικοπεδική έκταση 8.600  m2
Μελέτη Εφαρμογής και Κατασκευή το 2008 - 2009
 

    Οι δραστηριότητές μας έχουν επεκταθεί και στη Βουλγαρία με κατασκευές ΕταιρειώνΕλληνικών 
συμφερόντων που εδρεύουν στη Βουλγαρία.
   Η συγκεκριμένη κατασκευή είναι σύμμικτη, μεταλλικό κτήριο με αναπαλαίωση και
ενσωμάτωση προγενέστερου τσιμεντένιου κτηρίου.
 
   Η Αρχιτεκτονική όψη είναι εντυπωσιακή και μοναδική.
 

 Μεταλλικό Κτήριο Εμβαδού 945 m2 και ύψους 9,75 m

      Η Κατασκευή άρχισε στο έδαφος με ενσωμάτωση βασικών υποδομών όπως η περιμετρική τζαμαρία και τα δάπεδα.

Στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκε τηλεσκοπικός Γερανός ανυψωτικής ικανότητας 850.000 kg για να το ανυψώσει και να το τοποθετήσει στα 14,5 m, ως προσθήκη υπάρχοντος κτηρίου.

    

 

Διάφορες  μεταλλικές  κατασκευές.